ورزش بارداری

تمرینات دوران حاملگی

 

تمرینات دوران حاملگی

 

مقدمه :

با پیشرفت حاملگی و بزرگ شدن جنین وضعیت طبیعی شما تغییر کرده و کشش روی مفاصل ماهیچه ها و بافت نرم واقع می شود . تحرک سما محدود می گردد و خونرسانی به بافتها کاهش می یابد . الگوی تنفس طبیعی مختل شده بطوریکه اندامهای داخلی برای جا پیدا کردن دچار زحمت می شوند.

عضلات کف لگن می توانند در طی حاملگی تضعیف شده و بعدها به بی اختیاری ادرار شوند. این تمرینات برای تمامی این مشکلات راه حل مناسب علمی را نشان می دهد. در طی حاملگی همراه با رشد جنینتان خیلی مهم است که احساس خوبی از خودتان و تغیرات بدنی تان داشته باشید.

 

1-تمرینات بارداری با حفظ دانش پایه شما نسبت به نرمش و ورزش سعی دارد که بهترین و بیشترین تاثیر را روی بدنتان بگذارد . لذا برای انجام هر تمرین تمرکز لازم و مناسب را داشته باشید اگر ذهنتان مشغول بوده و یا دلهره و اضطراب دارید از انجام تمرینات خودداری کنید.

2-برای هر تمرینی سوالاتی هستند که شما بایستی از خودتان بپرسید . آیا ناف در مقابل ستون فقرات است ؟ آیا پاشنه پا در وضعیت صحیحی است ؟آیا گردن در طول ستون فقرات قرارگرفته است ؟ آیا تنفستان صحیح است ؟ در این تمرینات جاگیری و حرکت هر قسمتی از بدنتان حساب شده است و بدن بعنوان مجموعه به درستی کار می کند.

3-استفاده بیشتر شما از وزن بدنتان طی انجام تمرینات کششی باعث شده بیشترین امکان را برای انجام کارهای روزانه خود بدست آورید . در ضمن این ورزشها باعث شده تا سردرد  خستگی انقباض و کشیدگی آزاردهنده عضلات از حالت نامساعدی خارج و بهبود یابد.

4-تمرکز اجازه تخلیه کامل ذهن را به شما نمی دهد. بالعکس این روش تمرینی بی نهایت شل کننده ای بوده و حرکتهای آرام و موزونی دارد که موجب تسکین فشارهای روحی شد و واکنش افراد بطور همزمان احساس آرامش و دریافت انرژی است .

همانطور که گفته شد تمرکز برای انجام تمرینات این کتاب اساسی می باشد. تمرکز بر روی نحو انجام هر تمرین دو مزیت برای شما دارد. اولا : باعث انجام دادن صحیح آن می شود. ثانیا :باعث می گردد که فکر و ذهن شما از هر گونه نگرانی و اضطراب خالی شود و این اساسا آرامش بخش می باشد.

5- تنفس : همانطور که می دانید تنفس یک امر حیاتی برای ادامه زندگی بود و انجام هر لحظه آن باعث می شود که شما زیاد به آن توجه نداشته باشید.

تمامی تنفسها در حین انجام این تمرینات کاملا کوششی عمیق ریتمیک و با ظرفیت کامل می باشد. این کار در عین حال که عضلات تنفسی شما را درگیر می کند با می کند باعث احساس آرامش و نشاط در شما می شود.

6- سه قسمت در انجام تمرینات این کتاب بیشتر از پیش با هم هماهنگ خواهند شد بگونه ای که ما آنها را کمربند قدرت نامیده ایم.این سه قسمت شامل :پشت شکم و عضلات ناحیه کپل شما می باشد.

در انجام تک تک تمرینات آینده شما با هماهنگ کردن و حرکت دوره ای این کمربند قدرت بیشتر آشنا خواهید شد . تقریبا تمامی تمرینات در این کتاب با کشیدن ناف بطرف ستون مهرها شروع می شود.

7- تن آسایی : عنصر مهم دیگر در انجام این تمرینات آرامش دادن به اندامها و عضلات می باشد. تمرینات گرم کردن که شما بایستی قبل از انجام هر نوع تمرینی انجام دهید . شامل قبل و بعد از حاملگی تان می باشد و به شما کمک می کند تا با کاهش نواحی متشنج و جابجایی آنها و انجام تنفس های آرام به تمرکز ذهنی بپردازید .

تمرین تن آسایی در اواخر هر جلسه مهم بوده می باشد بخصوص برای شما که در طی حاملگی یا بعلت نوزاد جدید از خواب بیدار می شود و بی نهایت احساس خستگی می کنید. این تن آرامی انتهایی به شما کمک خواهد کرد تا فرصت ذخیره انرژی را داشته باشید و بطور حتم منجر به آسودگی بیشتر روان می شود.