آیا بارداری خطر عود سرطان پستان را افزایش می دهد؟

این نگرانی وجود داشت که اگر در گذشته از سرطان پستان تحت درمان قرار می گرفتید ، ممکن است سطح بالای هورمون در دوران بارداری احتمال بازگشت سرطان را افزایش دهد. اما بارداری این خطر را افزایش نمی دهد - تا زمانی که سرطان از پستان فراتر نرود و درمان شما موفقیت آمیز باشد.

پزشکان معمولاً به زنان توصیه می کنند قبل از باردار شدن حداقل دو سال پس از درمان سرطان پستان صبر کنند ، زیرا بیشترین عود در آن زمان اتفاق می افتد.