ورزش و افتادگی سینه

 

قابل توجه خانمها

مطالبی در مورد افتادگی سینه ...دنبال کنید !!!

 

 افتادگی سینه در خانم ها بعد از دوران شیردهی بسیار رایج است.این موضوع به حدی برای بعضی از خانم ها مهم است که می تواند روی اعتماد به نفس آن ها تأثیر گذار باشد.حرکات ورزشی که در این مطلب قرار گرفته است، می تواند به شما کمک کند تا از افتادگی سینه و درمان آن جلوگیری کنید و به جای آن سینه ای خوش فرم و برجسته داشته باشید. استفاده از سوتین های اسفنجی بیشتر باعث افتادگی سینه می شود، پس سعی کنید در کنار این تمرینات از سوتین های مناسب استفاده کنید.
قبل از انجام حرکات بدن را به خوبی گرم کنید. حرکات کششی قبل و بعد از انجام حرکات فراموش نشود.

تمرین اول برای افتادگی سینه

بطور طاق باز روی زمین دراز بکشید با یک وزنه 1کیلویی در هر دست ، بازوها را در طرفین باز کنید و با کمی فاصله از زمین نگهدارید .زانوها را خم و شکم را منقبض کنید. بازوها را از زمین بلند کنید ، سپس پایین بیاورید به وضعیت اولیه بدون اینکه دست با زمین تماس پیدا کند . 20بار این حرکت را انجام دهید و ۳-۲ست تکرار کنید. می توانید به جای وزنه در ابتدا از کیسه نمک استفاده کنید. سپس بعد از مدتی می توانید آن ها را با شن پر کنید.

 

استفاده از سوتین های اسفنجی بیشتر باعث افتادگی سینه می شود

 

 حرکت دوم

طاق باز روی زمین دراز بکشید؛ زانو ها را خم کنید و درحالی که وزنه ها را در دست گرفته اید، به آرامی دست ها را رو به به عقب ببرید و به حالت اولیه برگردید. این تمرین ۱۵بار و در ۳ست انجام دهید.

 

افتادگی سینه در خانم ها بعد از دوران شیردهی بسیار رایج است

 
1-یکی از متداول ترین حرکات برای افتادگی سینه ها، حرکت پوش آپ می باشد.این حرکت بطور بسیار مؤثری عضلات سینه را درگیر می کند و همچنین تأثیر بسزایی بر روی عضلات کمربند شانه ای دارد. تقویت این عضلات موجب می شود تا سینه شما نسبت به قبل برجسته تر باشد.

 
2-حرکت پیشنهادی بعدی ،این حرکت را می توانید در حالت نشسته و یا ایستاده انجام دهید.دست ها را در کنار صاف و مستقیم نگه دارید، همزمان هر دو شانه (کتف) را تا نزدیکی گوش بالا ببرید ،پس از مکثی کوتاه به موقعیت شروع برگردید.این حرکت را ۲۰بار و در ۳ست انجام دهید این حرکت باعث جلو گیری و درمان افتادگی سینه می شود.


3-کف دست ها را در مقابل سینه بر روی هم بگذارید، به نحوی که نوک انگشتان شما رو به بالا باشد. سپس کف دست ها را بهم بفشارید تا عضلات سینه منقبض شوند و به مدت ۵ثانیه نگه دارید. این حرکت را ۱۰بار در ۳ست انجام دهید.

 

کلیپ ورزش سینه جهت سفت شدن و جلوگیری از افتادگی